Mikä hyödyllisyysmalli on?

Hyödyllisyysmalli on patentin tapainen kielto-oikeus. Hyödyllisyysmallin haltijalla on oikeus kieltää muilta hyödyllisyysmallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. hyödyllisyysmallilla suojatun tuotteen valmistus, myynti, käyttö ja maahantuonti (ks. tarkemmin hyödyllisyysmallilain 3 §).

Kielto-oikeus on alueellisesti rajallinen, se on voimassa niissä maissa, joissa hyödyllisyysmallia on haettu ja se on saatu. Suomessa hyödyllisyysmallin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus.

Kielto-oikeus on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 10 vuotta hakemuksen tekemispäivästä (ks. tarkemmin kohta Rekisteröinnin uudistaminen).

Hyödyllisyysmallioikeus voidaan myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi. Käyttöluvan saaja maksaa hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle hyvityksenä esimerkiksi määräprosentin keksinnön tuottamista tuloista eli ns. rojaltia.