Osakeyhtiön lopettaminen

Tavallinen tapa lopettaa osakeyhtiö on selvitystilamenettely. Menettely on monivaiheinen. Pelkällä kaupparekisteriin ilmoittamisella ei osakeyhtiötä saa lopetetuksi.

Osakeyhtiö voidaan lopettaa eli yhtiö voi purkautua seuraavien menettelyjen kautta:

  • selvitystila yhtiökokouksen päätöksellä,
  • sulautuminen,
  • jakautuminen,
  • konkurssi,
  • rekisteristä poistaminen tai viranomaisen määräämä selvitystila.

Tästä osakeyhtiön lopettaminen -osiosta löytyvät vasemman valikon kautta ohjeet selvitystilaan, konkurssiin ja rekisteristä poistamiseen liittyen. Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät ohjeet löytyvät osakeyhtiön muutokset -osiosta.

Jakautuminen Sulautuminen

Toiminnan keskeyttämisestä

Yritysten kaupparekisteritietoihin ei tehdä merkintää elinkeinotoiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi tai määräajaksi. Toiminnan keskeyttämisestä on kuitenkin ilmoitettava muutosilmoituslomakkeilla verohallinnolle. Tieto toiminnan keskeyttämisestä kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Mikäli toimintaa myöhemmin jatketaan, on toiminnan uudelleen aloittamisesta ilmoitettava viipymättä muutosilmoituksella verohallinnolle.

Huom! Selvitystila on ensisijainen keino osakeyhtiön purkamiseksi. Rekisteristä poistamisella yhtiö ei purkaudu eikä poistetun yhtiön varoja voida pääsääntöisesti jakaa ilman selvitystilamenettelyä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä www.ytj.fi