Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus

"Toiminimen perustamisilmoitus"

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos

 • hän harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa
 • elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai
 • palveluksessa on muita henkilöitä kuin yrittäjän aviopuoliso tai alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.

Maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajan ei tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin. Jokainen elinkeinonharjoittaja voi tehdä perustamisilmoituksen, vaikkei olisi siihen velvollinen. Rekisteröinti kaupparekisteriin on tehokkain tapa suojata yrityksen toiminimi ja esim. luoton vakuutena käytettävä yrityskiinnitys voidaan vahvistaa vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen.

Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely verohallinnon kanssa. Samoilla lomakkeilla voit ilmoittaa tiedot molemmille viranomaisille.

Lomake

 • Lomake Y3 ja henkilötietolomake (pdf)
 • Jos elinkeinonharjoittajalla on jo Y-tunnus (esim. elinkeinonharjoittaja on merkitty jo johonkin verohallinnon ylläpitämään rekisteriin), ilmoittaudutaan kaupparekisteriin lomakkeella Y6.
 • Lomakkeen allekirjoittaa elinkeinonharjoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.

Liitteet

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja

Käsittelymaksu

Vinkkejä

 • Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää, ks. Käsittelyaikaennuste.
 • Yrityksen nimen valinta: Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus. Varsinainen toiminimitutkimus tehdään kaupparekisterissä ilmoituksen jättämisen jälkeen. Yrityksen nimeä ei kannata tämän vuoksi painattaa esim. mainoskyltteihin tai kirjelomakkeisiin ennen kuin toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin.
 • Toiminimen perustaminen: Yleiskielessä yksityisestä elinkeinonharjoittajasta puhutaan myös muodoissa "Toiminimi", "Tmi" tai "yksityisliike". Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan sen sijaan yrityksen nimeä.
 • Toimialan muotoilu: Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Lue lisää toimialan muotoilusta. Huom! Toimialoilla, joilla toiminta vaatii elinkeinoluvan, kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta toimialan muotoilu.
 • Elinkeinoluvat: Jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa, myönnetty lupa on ilmoitettava kaupparekisteriin. Jos lupa on jo perusilmoitusta tehtäessä saatu, lupa oheistetaan oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Ellei lupaa perusilmoitusta tehtäessä vielä ole, se voidaan ilmoittaa muutosilmoituksella. Lisää tietoa sekä luvanvaraisista että ilmoituksenvaraisista elinkeinoista löydät Yritys-Suomi verkkopalvelusta.
 • Uusi yritys saa Y-tunnuksen, kun sen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen antaa PRH, verovirasto, ELY-keskus tai maistraatti heti, kun ilmoitus kirjataan. Tunnuksen näkee YTJ-tietopalvelusta (hakusanaksi ilmoitettu toiminimi) noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.
 • Jos elinkeinonharjoittaja ei asu Suomessa, lue milloin tarvitaan lupa ulkomailla asuville.
 • Alaikäisestä elinkeinonharjoittajasta ohjeistusta löytyy Usein kysyttyä osiosta.
 • Jos ilmoitus on allekirjoitettu valtakirjalla, lue lisää valtakirjasta.
 • Apua yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin saat Yritys-Suomi sivustolta.