Yleistä ulkomailla hausta

Suomessa myönnetty patentti suojaa keksinnön vain Suomessa. Jos keksinnön markkinat ovat vain Suomessa, se riittää. Useimmiten kuitenkin keksintö käynee kaupaksi myös muualla, Euroopassa ja ehkä kauempanakin. Silloin patentointi täytyy ulottaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Patentoinnin laajuus riippuu liiketoiminnan luonteesta ja taloudellisista edellytyksistä. Yleisesti voinee todeta, että patentointi ulkomailla on kallista. Patentointistrategia kannattaa harkita tarkkaan.

Ulkomaisia patenttihakemuksia ei tarvitse tehdä samana päivänä kuin tekee suomalaisen hakemuksen, mutta niiden tekemistä ei voi jättää siihen asti, kun kädessä on suomalainen patentti. Silloin on nimittäin jo myöhäistä. Keksintö on suomalaisen patentin myötä tullut julkiseksi ja keksinnön uutuus on mennyt.

Ulkomaiset hakemukset kannattaa tehdä vuoden kuluessa suomalaisen hakemuksen tekemispäivästä. Silloin voi käyttää hyödyksi etuoikeutta, josta tarkemmin kohdassa Etuoikeus. Hakemukset voi tehdä vielä senkin jälkeen seuraavan 6 kk:n aikana, mikäli keksintöä ei ole vielä julkistettu, mutta silloin ei enää voi hyödyntää etuoikeutta. Kun on kulunut 18 kk suomalaisen ensihakemuksen tekemisestä, ei ulkomaista hakemusta enää kannata tehdä. Ensihakemus on silloin tullut julkiseksi, ellei sitä ole peruutettu ennen sitä.

Maailmanpatenttia ei ole olemassa, joten yhdellä hakemuksella ei voi saada patenttia koko maailmaan. Hakeminen voidaan toki aloittaa yhdellä hakemuksella, kansainvälisellä patenttihakemuksella, PCT-hakemuksella. Jos markkinat ovat Euroopassa, voi tehdä eurooppapatenttihakemuksen. Jos markkinat ovat vain esimerkiksi pohjoismaissa, taloudellisesti kannattavinta on ehkä tehdä kansallinen hakemus kuhunkin maahan.

Eurooppapatenttihakemuksen hakemuskäsittelyn tietyssä vaiheessa on
mahdollista saada Euroopan patenttivirastolta lupa suulliseen kuulemiseen
videokonferenssin välityksellä. Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaa tällaista
käyttöä varten videokonfenrenssipalvelua käyntiosoitteessaan. Lisää tietoa
palvelusta ja palvelun varauslomakkeen löydät viereisen valikon linkistä
"EPOn suullinen kuuleminen".