EPC-hakemuslomakkeet

Lomakkeet, joilla haetaan eurooppapatenttia tai jolla mennään alueelliseen vaiheeseen Euroopan patenttivirastossa kansainvälisen patentinhakuvaiheen (PCT-vaiheen) jälkeen, löytyvät Internetistä EPOn (European Patent Organisation) sivuilta. Hakemuslomakkeen numero on 1001 ja sen lomakkeen numero, jolla mennään alueelliseen vaiheeseen PCT-vaiheiden jälkeen, on 1200.

Lomakkeen voi täyttää sähköisesti joko Word-muodossa tai "Editable pdf"-muodossa. Jälkimmäinen muoto edellyttää, että koneeseen on ladattu Acrobat Reader-ohjelma (maksuton).

Lomakkeiden täyttöohjeita löytyy kohdasta "Notes".

Mihin hakemus lähetetään?

Hakemus voidaan lähettää suoraan Euroopan patenttivirastoon, postiosoite on

European Patent Office
Postbus 5818
NL-2280 HV Rijswijk
The Netherlands

puhelin +31 70 340 2040
faksi +31 70 340 3016

HUOM! Jaettu eurooppapatenttihakemus on aina lähetettävä suoraan Euroopan patenttivirastoon.