Tekniikan tason selvitys

Tekniikan tason selvitys kartoittaa tuotekehityshankkeen aihealueeseen liittyviä, jo tunnettuja teknisiä ratkaisuja patenttijulkaisuista maailmanlaajuisesti. Selvitys antaa tuotekehityksen aloitusvaiheeseen tietoa kyseisellä alalla vallitsevasta ja erityisesti uusimmasta tekniikasta ja alalla havaituista teknisistä ongelmista ja niiden erilaisista ratkaisutavoista.

Tekniikan tason selvitys antaa myös alustavan kuvan siitä, mikä kehityssuunta olisi vapaa - mikä osa tekniikasta on jo patentein suojattu.

Tekniikan tason selvitystä tarvitaan esimerkiksi, kun ollaan käynnistämässä uutta innovaatioprosessia tai etsitään uusia ideoita toiminnan kehittämiseen, kun muuttunut kilpailutilanne on tuonut tarpeen tuotteen tai tuotannon kehittämiseen tai kun etsitään ratkaisuja tuotekehityksen ongelmakohtiin.

Kustannustehokas tutkimus- ja tuotekehitystoiminta edellyttää kaikkien asiaankuuluvien teknisten ratkaisujen ottamista huomioon kehitystyön lähtökohtana. Selvityksissä on todettu, että jopa 30-50% tutkimus- ja tuotekehitystyöstä on päällekkäistä!

Patenttijulkaisut ovat teknisten ratkaisujen yksityiskohtaisia kuvauksia ja siksi erinomainen tietolähde kehitystyön tueksi. Patenttijulkaisuja on maailmanlaajuisesti yli 80 miljoonaa, ja niiden määrä kasvaa yli 2 miljoonalla vuodessa. Uusista teknisistä ratkaisuista n. 80-90% julkaistaan patenttijulkaisuissa – ja usein vain niissä.

Tutkimuksen tulos

Tekniikan tason selvitys tuo esiin kyseessä olevaan tekniikan osa-alueeseen liittyvät patenttijulkaisut. Selvitykseen voidaan liittää myös yhteenveto julkaisuissa esitetyistä, ko. alalla esiintyvistä keskeisistä ongelmista ja niihin kehitetyistä ratkaisuista.

Tutkimuksen tilaaminen

Tekniikan tason selvityksen voi tilata patentin neuvonnasta .