På hurdan uppfinning kan nyttighetsmodell beviljas?

Sökanden kan få nyttighetsmodellrätt till en teknisk lösning som kan användas industriellt. Även kemiska föreningar, närings- och läkemedel samt mikrobiologiska uppfinningar kan skyddas. På uppfinningar som gäller förfaranden beviljas dock inte nyttighetsmodellrätt.

Nyttighetsmodellrätt kan endast beviljas på en uppfinning som är ny och tydligt skiljer sig från allt som blivit känt före den dag då ansökan om registrering inlämnats. Sökanden bör akta sig för att förevisa sin uppfinning i offentligheten innan ansökningen lämnats in, för annars förlorar han uppfinningens nyhet.

En uppfinning skiljer sig tydligt från de förut kända lösningarna, när den inte är självklar för en genomsnittsfackman.