Möjligheter till patentering?

Senast i det skedet då det konkreta utförandet av den tekniska idén börjar vara klart, alltså innan den egentliga produktutvecklingen börjar, lönar det sig att kontrollera att lösningen inte är redan känd eller skyddad. I detta skede är det ännu relativt lätt att på nytt inrikta utvecklingsarbetet på en ny tillämpning som eventuellt leder till en exploaterbar och i bästa fall även patenterbar lösning.

I startfasen kan man enkelt och kostnadsfritt själv göra sökningar i databasen Espacenet där det finns ca 60 miljoner lösningar med beskrivning och ritningar.

I praktiken är det mycket lätt att ordna en utredning av teknikens ståndpunkt, konkurrenter och uppfinningens nyhet. Om man inte själv kan eller har tid att utföra dessa utredningar, kan man välja bland speciella, för detta ändamål framtagna tjänster som erbjuds såväl av ett flertal patentombud som av Patent- och registerstyrelsen. Ofta är det helt motiverat att koncentrera sig på att noggrant definiera profilen av det som man är intresserad av, och lämna det egentliga sökandet i informationsmängden och utarbetandet av sammandrag åt dem som gör det på professionell basis.