Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Handelsregistret > Svar på vanliga frågor

Handelsregistret

Informationstjänster
Aktiebolag
Enskild näringsidkare
Öppet bolag och kommanditbolag
Bostadsaktiebolag
Övriga företagsformer
Företagsnamn (firma)
Bokslut
LEI-nummer
Handläggningstider
Fakta om handelsregistret
Svar på vanliga frågor
Grundande
Ändring och nedläggning
Allmänt om handelsregisteranmälningar
Att avstå från revision
Verksamhetsområde
Fastighetsbolag
Anmälan om borgenärers motstånd
Prislista och betalningsanvisningar
Statistik
Blanketter
Lagstiftning
Andra webbplatser


Svar på vanliga frågor

Här finns frågor och svar som kan dyka upp kring handelsregisterärenden. Frågorna har delats upp enligt olika teman. Du kan också söka frågor och svar med hjälp av en alfabetisk ordlista.

Bekanta dig också med våra anvisningar för anmälningar i samband med olika företagsformer , t.ex. anvisningar för aktiebolag. Från dessa anvisningar om anmälning hittar du bl.a. svar på följande frågor: vilken blankett ska jag använda, vilka bilagor ska jag bifoga, vad är behandlingsavgiften och den eventuella tidsfristen för anmälan.

Svar enligt teman

Sökning av svar med hjälp av ordlista över frågor

Adress

Aktiekapital

Aktieägare

Anmälningsblankett

As-signum

Avbrott i verksamheten

Avgång från styrelsen

Behandlingsavgift (bankförbindelse och betalningsanvisningar)

Bifirma

Bilagor

Blankett

Bolagsavtal

Bostadsaktiebolag

Egna uppgifter (rätten till insyn)

EES-området

Fastighetsbolag

Firmanamn

FO-nummer

Fullmakt

Handläggningstid

Huvudsaklig bransch

Ikraftträdande (av ändring)

Inledande av verksamhet

Insats i bolag

Kommunsammanslagningar och företagets hemort

Minderårig

Nedläggning av verksamhet

Näringsstillstånd

Språket i registeranteckningarna

Tillståndspliktig verksamhet

Tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området

Utlänning

Verksamhetsområde

Ändringsanmälan

Ändringsavtal

Utskriftsversion