Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Mönster > Andra webbplatser

Mönster

Registrering
Förnyelse av registrering
Förgranskning
Mönsternätet
Mönsterrättstidning
Registrering utomlands
Prislista och betalningsanvisningar
Klasslista
Statistik
Blanketter
Mönsterrättsombud
Lagstiftning
Andra webbplatser


Mönsterrättslänkar

Ombudsbyråer och ombud

Finska patentombudsföreningen rf

Mönsterrätts klassifisering

International Classification for Industrial Designs

Informationstjänster angående mönsterrätt

OHIM: Designview

Wipo: Hague Express Structured Search

Internationella och övernationella mönsterrättsmyndigheter

Utskriftsversion