Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Varumärken > Statistik

Varumärken

Registrering
Förnyelse och ändringar
Registrering utomlands
Förhandsgranskningar
Väl kända varumärken
Databaser
Varumärkesklassificering
E-ansökan om varumärkesregistrering
Varumärkestidning
Svar på vanliga frågor
Blanketter
Varumärkesombud
Prislista och betalningsanvisningar
Statistik
Lagstiftning
Andra webbplatser


Varumärkesstatistik

Nationella ansökningar samt internationella registreringar där Finland är designerat

Handläggningsstatistik

Klasstatistik

Landstatistik

Statistik från OHIM

Statistik från WIPO

Utskriftsversion