Tiedote Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeistä on päivitetty

Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkosto (European Trade Mark and Design Network) on Nizzan luokitussopimuksen version NCL10-2016 voimaantulon johdosta päivittänyt tiedotetta Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevasta yhteisestä käytännöstä.

Päivitetty versio tiedotteesta: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2. (pdf, 0.51 Mt)
Päivitetyn käytännön myötä luokkaotsikkojen epätäsmällisten yleisnimikkeiden määrä vähenee. Käytännön muutoksesta on tiedotettu tarkemmin: Nizzan sopimuksen versio NCL10-2016. Päivitetyssä tiedotteessa esitettyä käytäntöä ryhdytään soveltamaan PRH:ssa 1.1.2016 alkaen. Muutoksella ei tule olemaan taannehtivaa vaikutusta tätä päivämäärää edeltäviin tavaramerkkirekisteröinteihin tai -hakemuksiin.

Lisätietoja:
Turkka Vaahtolammi
lakimies
tavaramerkki- ja mallilinja
puh. 09 6939 5586

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2015