Lakiesityksen tavoitteena toimimattomien yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä

Yhdistyslain muuttamiseksi on annettu hallituksen esitys, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta. Lainmuutos tekisi mahdolliseksi toimimattomien yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä.

Tarkoitus on, että yhdistyslain muutos tulisi voimaan 1. heinäkuuta 2016. Näin ollen toimimattomia yhdistyksiä voitaisiin käytännössä poistaa yhdistysrekisteristä vuoden 2017 alussa.

Lainmuutoksen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistys ei ole tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen eikä muutenkaan ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Ennen yhdistyksen poistoa rekisteristä asiasta kuulutetaan Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa yhdistyksiä kehotetaan ilmoittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallisesti toimintansa jatkumisesta.

Tarkista yhdistyksesi tiedot jo nyt

Yhdistys voi selvittää, onko se tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin 1995 jälkeen tarkistamalla tietonsa maksutta tietopalvelussa. Siirry tietopalveluun.

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa yhdistysten poistamisesta rekisteristä ja toiminnan jatkumisesta ilmoittamisesta tarkemmin sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen.

Lainmuutos helpottaa ilmoitusten tekoa

Yhdistyslain uudistamisella halutaan myös helpottaa tietojen ilmoittamista yhdistysrekisteriin. Perusilmoituksella yhdistys voisi pakollisten asioiden lisäksi ilmoittaa rekisteröitäväksi koko hallituksen. Myös ilmoitusten mahdollisten allekirjoittajien joukkoa on tarkoitus laajentaa.
Lisäksi uudistuksen myötä jokainen, joka on eronnut yhdistysrekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saisi itse tehdä tästä ilmoituksen yhdistysrekisteriin. Osa muutoksista on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta myöhemmin säädettävänä ajankohtana.

Lisätietoja:

Tiedustelut puh. 029 509 5959 ma–pe klo 9.00–16.15


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.04.2016