Yhdistyslaki muuttuu: toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

Yhdistyslain muuttamiseksi annettu hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 7.6.2016. Lainmuutoksen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistamisen rekisteristä.

Tarkoitus on, että yhdistyslain muutos tulisi voimaan 1. heinäkuuta 2016. Lainmuutoksen voimaantulon jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistys ei ole tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen eikä muutenkaan ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Yhdistysrekisteristä tehdyn poiminnan perusteella poistomenettelyn piiriin kuuluu noin 40 000 yhdistystä.

Kuulutus julkaistaan elokuussa

PRH aloittaa laissa säädetyn poistomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. PRH julkaisee elokuussa 2016 Virallisessa lehdessä kuulutuksen, jossa poistomenettelyyn kuuluvia yhdistyksiä kehotetaan ilmoittamaan PRH:lle kirjallisesti toimintansa jatkumisesta viiden kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta. Luettelo poistomenettelyyn kuuluvista yhdistyksistä julkaistaan myös PRH:n verkkosivuilla elokuun alussa. Toimimattomat yhdistykset poistetaan yhdistysrekisteristä vuoden 2017 alussa.

Tarkista yhdistyksesi tiedot

Yhdistys voi selvittää, onko se tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen tarkistamalla tietonsa maksutta Yhdistysnetti-tietopalvelussa. Siirry tietopalveluun.

Ilmoita yhdistyksesi osoite ja muut muuttuneet tiedot

Ennen vuotta 1995 rekisteröidyillä yhdistyksillä ei ole rekisteriin merkittyä tietoa yhdistyksen osoitteesta. Poistomenettelyssä mukana olevien yhdistysten tulee ilmoittaa yhdistyksen osoite. Jos hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat ovat muuttuneet, yhdistyksen tulee ilmoittaa nämäkin tiedot rekisteriin merkittäviksi. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa muutosilmoituksen.

Lainmuutos helpottaa ilmoitusten tekoa

Yhdistyslain uudistamisella halutaan myös helpottaa tietojen ilmoittamista yhdistysrekisteriin. Uudistuksen myötä jokainen, joka on eronnut rekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen yhdistysrekisteriin. Osa muutoksista, kuten mahdollisuus ilmoittaa koko yhdistyksen hallitus, on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta myöhemmin säädettävänä ajankohtana.


Lisätietoja:
Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959 ma–pe klo 9.00–16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.06.2016