Toimimattomia yhdistyksiä poistetaan yhdistysrekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017. Poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslain muutokseen.

Poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset

Poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistystä,

• jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen ja
• joiden toiminnan ei muuten ole syytä olettaa jatkuvan.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä (pdf, 8.63 Mt)

Lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1.73 Mt)

Tee ilmoitus 12.1.2017 mennessä

Jos poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys toimii edelleen, ilmoita siitä PRH:lle 12.1.2017 mennessä joko

1) muutosilmoituksena, jossa ilmoitetaan ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäviksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön allekirjoittama.
Muutosilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Siirry muutosilmoituksen ohjeisiin.

tai

2) jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen toiminnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Tällaisen ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö.
Vapaamuotoinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai paperipostissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.

Rekisteriin jäävän yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että yhdistyksen osoite- ja muut tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä. Sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutosten ilmoittaminen on maksullista.

Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta 12.1.2017 mennessä, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuussa 2017.

Lisätietoa

Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, ma-pe klo 9.00-16.15.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2016