Poistouhan alla oleva yhdistys: ilmoita jatkamisesta 12.1. mennessä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017. Poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Menettelystä julkaistiin kuulutus Virallisessa lehdessä 10. elokuuta.

Poistomenettelyssä mukana olevien yhdistysten on ilmoitettava PRH:lle toiminnan jatkumisesta torstaihin 12.1. mennessä. Yhdistykset, joilta ei saada ilmoitusta, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuun aikana.

Poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset

Poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistystä.

Virallisessa lehdessä 10.8. julkaistu lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä (pdf, 8.63 Mt)

Virallisen lehden lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1.73 Mt)

Alla olevassa päivitetyssä listassa on lueteltu poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset, jotka eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet toiminnan jatkamisesta:

Päivitetty lista, tilanne 2.1.2017 (pdf, 18.34 Mt)

Päivitetty lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1.58 Mt)

Toimi näin

Tarkista listoista, onko yhdistyksesi yhä mukana poistomenettelyssä. Jotta yhdistystä ei poistettaisi yhdistysrekisteristä, ilmoita toiminnan jatkamisesta PRH:lle 12.1. mennessä joko

1) muutosilmoituksena, jossa ilmoitetaan ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäviksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön allekirjoittama. Muutosilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Siirry muutosilmoituksen ohjeisiin.

tai

2) jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen toiminnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Tällaisen ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö. Vapaamuotoinen allekirjoitettu ilmoitus lähetetään joko skannattuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai kirjepostissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki. Myös kirjepostissa lähetettyjen ilmoitusten pitää olla perillä PRH:ssa 12.1. mennessä.

Rekisteriin jäävän yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että yhdistyksen osoite- ja muut tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä. Sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutosten ilmoittaminen on maksullista.

Ne poistomenettelyssä olevat yhdistykset, joilta ei saada ilmoitusta määräaikaan mennessä, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuun aikana.

Tiedustelut

Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, ma - pe klo 9.00 - 16.15.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2017