Lääkkeiden lisäsuojatodistusten voimassaoloajan korjaamista koskevat pyynnöt

Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-471/14 (Seattle Genetics) antaman tuomion mukaisesti lääkkeen lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan laskemisessa käytetään EU-myyntiluvan myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivää.


PRH:n tulkinnan mukaan ratkaisu ei vaikuta jo myönnettyjen lisäsuojatodistusten voimassaoloaikaan. Lue aiempi tiedote.


Euroopan Unionin tuomioistuimelle jätetyssä ennakkoratkaisupyynnössä (asia C-492/16) on esitetty kysymykset, joihin annettavat vastaukset voivat muuttaa PRH:n tulkintakäytäntöä. Tämän johdosta PRH lykkää todistuksen voimassaoloajan korjaamista koskevien pyyntöjen käsittelyä, kunnes tuomioistuin on ratkaissut asian.

Lisätietoja:

Saara Mustamäki
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 09 6939 5905

Niklas Hastrup
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 09 6939 5513

s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.01.2017