Säätiöiden aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan

Jokaisen säätiön on tehtävä toiminnastaan ja taloudestaan vuosiselvitys säätiörekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Vuosiselvitys on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, vuoden 2016 vuosiselvitys on toimitettava PRH:een 30.6. mennessä.

Vuosiselvityksessä tulee olla

  • tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
  • tase-erittelyt
  • toimintakertomus ja
  • tilintarkastuskertomus.

Lähetä selvitys PRH:een

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina jäljennöksinä. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä. Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Huomaathan, että tilinpäätöksessä on oltava säätiön hallituksen jäsenten allekirjoitukset. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittaa säätiön sääntöjen mukaisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa.

Toimita vuosiselvitys osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Säätiövalvonta
PL 1150
00101 Helsinki

Vuosiselvityksestä ei peritä erillistä rekisteröintimaksua.

Säätiöiden vuosiselvityksiin sovelletaan 1.12.2015 voimaan tullutta uutta säätiölakia.
Siirry säätiölakiin.

Tarkempia ohjeita vuosiselvityksen tekemisestä on PRH:n säätiöille lähettämässä kirjeessä ja prh.fi-sivustolla. Siirry prh.fi-sivuston vuosiselvitysohjeisiin.

Tiedustelut

Säätiövalvonnan tavoitat PRH:n puhelinvaihteen kautta, puh. 029 509 5000


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.02.2017