Lisäohjeita patenttien 1.5.2017 muuttuneista maksuista patentin hakijoille ja haltijoille

PRH:n palvelujen hintoihin on tullut muutoksia 1.5.2017 alkaen. PRH:n perimät maksut perustuvat uuteen työ- ja elinkeinoministeriön antamaan asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (235/2017).

Patentin hakemusmaksu määräytyy hakemuksen saapumispäivän mukaan

Hakemusmaksu määräytyy hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos patenttia on haettu ennen 1.5.2017, maksut määräytyvät sillä hetkellä voimassaolleen eli vanhan hinnaston mukaisesti.

Sama koskee hakemusmaksuun sisältyvien patenttivaatimusten määrää. Ennen 1.5.2017 saapuneisiin hakemuksiin voi sisällyttää 10 patenttivaatimusta ilman lisämaksua. 1.5.2017 alkaen saapuneisiin hakemuksiin voi sisällyttää 15 vaatimusta ilman lisämaksua. Lisävaatimusmaksun suuruus vaatimusta kohden määräytyy sen mukaan, milloin lisävaatimukset ovat saapuneet virastoon.

Maksa julkaisumaksu saamasi "19 § -ilmoituksen" mukaisesti

PRH:n lähettämässä hyväksyvässä välipäätöksessä tiedotetaan julkaisumaksujen suuruudesta. Tämä ilmoitus on kuitenkin luonteeltaan ohjeellinen. Vasta varsinaisessa patenttilain 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa on julkaisumaksun tarkka summa ja maksuviite.

PRH on huomioinut lähettämissään 19 § ilmoituksissa 1.5.2017 voimaan tulleen maksumuutoksen, joten niissä on oikea julkaisumaksu. Jos kuitenkin olet saanut vanhan hinnaston mukaisen 19 § -ilmoituksen, voit suorittaa maksun ilmoituksen mukaisesti.

Julkaisumaksun suuruus eurooppapatenttien validoinnissa

Jotta eurooppapatentti tulee voimaan Suomessa, patentinhaltijan on maksettava julkaisumaksu ja toimitettava PRH:lle tarvittavat käännökset kolmen kuukauden kuluessa EPOn kuulutuksesta. 1.5.2017 jälkeen maksettavat julkaisumaksut tulee maksaa uuden hinnaston mukaisesti. Ennen 1.5. maksetut julkaisumaksut hyväksytään vanhan hinnaston mukaisina.

Perittävän vuosimaksun suuruus

Jos vuosimaksun alkuperäinen eräpäivä on ennen 1.5.2017, sovelletaan vanhaa hinnastoa. Jos alkuperäinen eräpäivä on 1.5.2017 jälkeen, sovelletaan uutta hinnastoa. Jos vuosimaksun alkuperäinen eräpäivä on 1.5.2017 jälkeen, mutta maksu on suoritettu tätä ennen, sovelletaan kuitenkin vanhaa hinnastoa.

Vuosimaksuihin jotka maksetaan eräpäivän jälkeen korotettuina, sovelletaan alkuperäisen vuosimaksun eräpäivän hinnastoa.

Vanha hinnasto perustuu työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen 758/2016.

Alla olevat esimerkit auttavat hahmottamaan, kumpaa hinnastoa vuosimaksuissa tulisi soveltaa.

 • Esimerkki 1
  • Patentin 5. vuosimaksun eräpäivä oli 30.4.2017, eikä maksua ole vielä maksettu. Maksu perustuu vanhaan hinnastoon, eli vuosimaksu on 170 euroa. Vuosimaksun voi maksaa korotettuna vielä 31.10.2017. Korotusosa 20 % määräytyy vanhan hinnaston mukaan. Jotta patentti pysyy voimassa, vuosimaksu täytyy maksaa 31.10.2017 mennessä korotettuna eli 170 euroa + 34 euroa.
 • Esimerkki 2
  • Alkuperäinen maksun erääntymispäivä 1.5.2017 jälkeen, eikä maksua ole vielä maksettu
   Patentin 5. vuosimaksun eräpäivä on 31.5.2017, eikä maksua ole vielä maksettu. Vuosimaksu on uuden hinnaston mukaisesti 150 euroa. Eräpäivän jälkeen vuosimaksun voi maksaa korotettuna 30.11.2017 mennessä. Korotusosa 20 % määräytyy uuden hinnaston mukaan. Korotettu vuosimaksu on 150 euroa + 30 euroa, ja se täytyy maksaa 30.11.2017 mennessä, jotta patentti pysyy voimassa.
 • Esimerkki 3
  • Patentin 5. vuosimaksun eräpäivä on 31.5.2017, ja se on maksettu jo 1.4.2017 vanhan hinnaston mukaisesti (170 euroa). Vuosimaksu on suoritettu maksupäivänä voimassa olleen hinnaston mukaisesti. Patentti pysyy voimassa. Koska kyseinen vuosimaksu on jo maksettu, ei maksuasetuksen muutos aiheuta patentinhaltijalle mitään toimenpiteitä. Kyseisen 5. vuosimaksun maksuhetkellä on ollut voimassa vanha maksuasetus, jota on tullut maksuhetkellä soveltaa.

Jos et ole varma maksettavan vuosimaksun suuruudesta, ota yhteyttä patentin neuvontaan. Muistathan, että patentinhakija tai -haltija vastaa itse vuosimaksujen oikea-aikaisesta maksamisesta oikeansuuruisena, jotta patentti pysyisi voimassa.

Lisätietoja:

Patentin neuvonta
neuvonta.patentti(a)prh.fi
p. 029 509 5858

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.05.2017