Osakeyhtiö ja osuuskunta: Ilmoita tilinpäätös ja vältyt kaupparekisteristä poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää kehotuskirjeen osakeyhtiöille ja osuuskunnille, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. Jos yritys ei kehotuksesta huolimatta toimita tilinpäätöstään, se voidaan poistaa kaupparekisteristä.

Myös toimiva yritys voi joutua poistettavaksi kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita tilinpäätöstään. Poistomenettely perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan on laadittava tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. PRH:n Virre-tietopalvelusta voit tarkastaa maksutta, onko yrityksesi tilinpäätös toimitettu ja rekisteröity asianmukaisesti. Siirry Virreen.

Mitä teet, jos sait kehotuskirjeen?

Ilmoita yrityksen tilinpäätöstiedot viivytyksettä kirjeen mukana tulevalla lomakkeella. Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta. Toimimaton yritys pysyy kaupparekisterissä, kun toimitat allekirjoitetun ja päivätyn taseen pyydetyltä tilikaudelta ja ilmoitat, että toimintaa ei ole.

Jos et ilmoita tilinpäätöstietoja kirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä, yrityksesi voidaan poistaa kaupparekisteristä.

Tietoa tilinpäätöstietojen ilmoitusvelvollisuudesta on PRH:n verkkosivuilla. Siirry tilinpäätöksen ilmoittamisen ohjeisiin.

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Rekisteristä poistetun yrityksen edustajat voivat ryhtyä vain toimiin, jotka ovat välttämättömiä yrityksen velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Tämä tarkoittaa yrityksen omaisuuden luovuttamista, jossa omaisuudelle määritetään käypä arvo. Sen seurauksena yritykselle yleensä muodostuu verotettavaa tuloa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia myös osakkaille.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta. Siirry Verohallinnon asiakaspalvelun yhteystietoihin.

Lisätietoa

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.08.2017