Tilintarkastusvalvonnalle toimitettavat todistukset

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa, eikä häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon,
  • maistraatista saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.
Todistusten toimittamisesta ja muusta tarvittavasta kerrotaan tutkintotulospäätöksessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2017