Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 2.1.2018 mennessä ja vältyt poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka kehotuksista huolimatta eivät ilmoita tilinpäätöstään PRH:lle 2.1.2018 mennessä.

Poistomenettelyssä olevat yritykset

Poistomenettelyssä on noin 1 900 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätösasiakirjojaan rekisteröitäviksi viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä (pdf, 0.79 Mt)

Lista Excel-tiedostona (xlsx, 0.07 Mt)

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin (ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä). Tilinpäätöksen laatimis- ja ilmoittamisvelvollisuudet perustuvat kirjanpitolakiin (1. luvun 1. §, 3. luvun 9. §), osakeyhtiölakiin (8. luvun 10. §) ja osuuskuntalakiin (8. luvun 10. §)

Ilmoita tilinpäätösasiakirjat PRH:lle 2.1.2018 mennessä

Tilinpäätösasiakirjansa ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty syyskuussa 2017 merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan asiakirjat kaupparekisteriin 2.1.2018 mennessä. Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaisiin osoitteisiin. Kehotus on julkaistu myös Virallisen lehden numerossa 109/22.9.2017.

Kehotuksessa ja kaupparekisteriotteessa myös kehotetaan osakkeenomistajia tai jäseniä ja muita osuudenomistajia sekä velkojia esittämään rekisteristä poistamista tai mahdollista selvitystilaan määräämistä koskevia huomautuksia.

PRH voi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain perusteella kehottaa yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat siltä tilikaudelta, jonka päättymisestä on kulunut yli yksi vuosi. Jos esimerkiksi tilikausi on kalenterivuosi, yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Ilmoituksen voi kuitenkin vaihtoehtoisesti tehdä tätä uudemmalta tilikaudelta.

Siirry ohjeisiin tilinpäätöksen ilmoittamisesta yritysmuodoittain.

Rekisteristä poisto tammikuussa 2018

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 2.1.2018 mennessä, eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään tammikuussa 2018.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.12.2017