Tavaramerkin hakemispäiväksi myös lauantai ja sunnuntai

1.1.2018 alkaen tavaramerkkihakemuksissa, jotka on jätetty sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen, hakemispäiväksi annetaan hakemuksen saapumispäivä, vaikka tämä päivä olisi lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä. Tähän saakka viikonloppuna tai pyhäpäivänä tehty hakemus on kirjattu saapuneeksi vasta seuraavana työpäivänä.

Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa ei varsinaisesti säädetä asiasta. Uuteen käytäntöön siirtymistä puoltavat sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki että kansainvälinen käytäntö.

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2017