Tutustu tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen vuosiraporttiin 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut vuoden 2017 laaduntarkastusten vuosiraportin. Raportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Tilintarkastajien kannattaa tutustua raporttiin ennen kuin he lähtevät tarkastamaan vuoden 2017 lopussa päättyneiden tilikausien tilinpäätöksiä.

Laaduntarkastukset ovat osa tavanomaista jatkuvaa valvontaa. PRH määrää laaduntarkastuksia tilintarkastajalle vähintään joka kolmas tai kuudes vuosi riippuen siitä, minkälaisten organisaatioiden tilintarkastajina he toimivat. Laaduntarkastusten perusteella PRH voi antaa suosituksia ja ohjeita tai määrätä laaduntarkastusta jatkettavaksi nopeutetulla aikataululla.

Tutustu vuosiraporttiin.

Julkaisemme ruotsinkielisen vuosiraportin tammikuun loppuun mennessä. Tiedotamme siitä erikseen.

Lisätietoja:
Maria Koivusalo
laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2018