Patentit - Lääkkeiden lisäsuojatodistusten voimassaoloajan oikaiseminen

Euroopan Unionin tuomioistuimen 20.12.2017 asiassa C-492/16 (Incyte Corporation) antaman tuomion mukaisesti lisäsuojatodistuksen myöntäneen viranomaisen tulee oikaista voimassaolevien lisäsuojatodistusten voimassaoloaika haltijan pyynnöstä.

PRH tulee lähettämään kirjeen kaikille niille lisäsuojatodistuksen haltijoille, joita voimassaoloajan oikaisumahdollisuus koskee.

Mahdollisuus oikaisuun koskee SPC-todistuksia, jotka on myönnetty EU-myyntiluvan perusteella. EU-myyntiluvan myöntämispäiväksi katsotaan myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivä (C-471/14 (Seattle Genetics)). Lue aiempi tiedote. Tiedoksiantopäivä käy ilmi päätöstä koskevasta julkaisusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitä oikaisupyyntöön tiedot, jotka tarvitaan asian ratkaisemiseksi muuttuneen käytännön mukaisesti:

  • myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivä ja
  • kopio lupapäätöstä koskevasta julkaisusta.

Lisätietoja:

Saara Mustamäki
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 029 5095905
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Pia Niinimäki
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 029 5095490
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.01.2018