Tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä on poistettu kaupparekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 1 557 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Poistetut yritykset

Lista poistetuista yrityksistä (pdf, 0.13 Mt)

Lista excel-muodossa (xlsx, 0.06 Mt)

Poistaminen kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi PRH:n aloitteesta perustuu osakeyhtiölakiin (20. luvun 4. §) ja osuuskuntalakiin (23. luvun 4. §).

Poistomenettelyssä mukana olleet yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen elokuussa 2017. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot viivytyksettä.

Syyskuussa 2017 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa yrityksiä kehotettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot 2.1.2018 mennessä.

Lisäksi asiasta on tiedotettu useita viestintäkanavia käyttäen.

Nyt poistetut yritykset eivät ilmoittaneet tietoja määräaikaan mennessä.

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Rekisteristä poistetun yrityksen edustajat voivat ryhtyä vain toimiin, jotka ovat välttämättömiä yrityksen velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Tämä tarkoittaa yrityksen omaisuuden luovuttamista, jossa omaisuudelle määritetään käypä arvo. Sen seurauksena yritykselle yleensä muodostuu verotettavaa tuloa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia myös osakkaille.

Tietoa veroseuraamuksista saat Verohallinnon asiakaspalvelusta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihin.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa tilinpäätöstiedot rekisteröitäviksi.

Hakemus täytyy tehdä viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta.

Toimi näin:

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin. Hakemuksessa täytyy olla palautettavan yrityksen nimi (toiminimi) ja Y-tunnus sekä hakijan yhteystiedot.

Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai tämän valtuuttama henkilö. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan valtakirja.

Liitä mukaan täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kopiot tilinpäätösasiakirjoista. Siirry tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeelle.

Lähetä hakemus ja tilinpäätöksen rekisteröintilomake liitteineen skannattuina sähköpostissa osoitteeseen valvonta@prh.fi tai kirjepostissa osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
00091 PRH.


Lisätietoja

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.01.2018