Haku ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoihin on käynnissä 15.3.2018 asti

PRH järjestää tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa 2018. Tutkintoihin osallistuvilla pitää olla osallistumislupa tutkintoihin ja heidän pitää lisäksi ilmoittautua tutkintoihin. Myös aikaisemmin osallistumisluvan saaneiden pitää ilmoittautua tutkintoihin, koska lupa on voimassa useamman vuoden. Osallistumisluvan hakuaika ja ilmoittautumisaika tutkintoihin on 15.2.–15.3.2018.
Tutkintokokeet pidetään pääkaupunkiseudulla.

Tilintarkastuslain siirtymäkauden ajan PRH järjestää myös siirtymäkokeen ja tutkintokokeita aiemman tilintarkastuslain mukaisten tutkintojen loppuunsaattajille. Tarpeen mukaan järjestetään kelpoisuuskoe ulkomailla hyväksytyille tilintarkastajille. Tänä vuonna olemme varautuneet järjestämään kaikkiaan kahdeksan erilaista tutkintokoetta.

Uudet vuonna 2016 voimaan tulleet tutkinnot

Vuonna 2016 voimaan tulleen tilintarkastajatutkintojärjestelmän mukainen HT-perustutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot on mahdollista suorittaa elo-syyskuussa. Jos haet tutkintoon ensimmäistä kertaa, sinun tulee sekä hakea osallistumislupaa että ilmoittautua tutkintoon. Tämän voit tehdä samalla pdf-lomakkeella. Jos sinulla on jo voimassa oleva osallistumislupa, riittää, että ilmoittaudut sähköisellä lomakkeella tutkintoon.

Lähetä PDF-muodossa oleva osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen uusiin tutkintoihin PRH:hon turvasähköpostilla. Samalla lomakkeella voi hakea ja ilmoittautua useampaan koetilaisuuteen.

Avaa pdf-lomake, jolla haetaan osallistumislupaa ja ilmoittaudutaan tutkintoon.

Siirry verkkolomakkeelle, jolla ilmoittaudutaan tutkintoon.

Siirry turvasähköpostiin, jolla täytetty pdf-lomake lähetetään.

Siirtymäkauden tutkinnot

Aiemman tilintarkastuslain mukaisia, keskeneräisten tutkintojen suorittamista on mahdollisuus jatkaa. Lisäksi järjestämme JHTT-tilintarkastajille siirtymäkokeen JHT-tilintarkastajaksi. Tarkista tutkinto-ohjeista 2018 riittääkö pelkkä ilmoittautuminen tutkintokokeeseen. Siirry ohjesivulle.

Tutkinto-ohjeet prh.fi-verkkosivustolla

Tutkinto-ohjeet 2018 ovat verkkosivuillamme. Ohjeisiin on koottu tietoa eri tutkinnoista, tutkintovaatimuksista ja tutkintomaksuista sekä haku- ja ilmoittautumislomakkeet.

Siirry tutkinto-ohjeisiin 2018.

Lisätietoa:
Annika Mäki
Suunnittelija, tilintarkastajien hyväksyminen
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5029


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.03.2018