PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2017

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiden tilikausien osalta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Tilintarkastusvalvonta selvitti vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Tutustu vuoden 2017 selvitykseen.

Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Olemme käyneet lisäksi läpi muutokset, jotka koskevat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia.

Selvityksen tulokset

Selvityksen perusteella yleisimmin keskeisinä seikkoina on raportoitu edellisvuoden tavoin liikevaihdon tuloutus (89 kertomusta) ja liikearvon ja/tai aineettomien hyödykkeiden arvostus (77 kertomusta). Keskeisten seikkojen raportointimäärät ovat vähentyneet hieman tilikaudesta 2016. Valtaosassa kertomuksia on edelleen nostettu esiin 2-4 keskeistä seikkaa.

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on tullut muutoksia myös tänä keväänä EU:n tilintarkastusasetuksen myötä. Tilintarkastusyhteisöjen välillä erot näiden lisäysten raportoinnissa ovat pieniä.

Lue selvitys.

Lisätietoja:
Otto Korpinen
Laadunvarmistuksen asiantuntija
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5005

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.05.2018