Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 19.9.2018 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi kehotuksista huolimatta.

Poistomenettelyssä olevat yritykset

Tämän vuoden toisessa poistomenettelyssä on nyt 3 913 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä on prh.fi-sivuilla. Siirry poistomenettelyn sivulle.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätöksen laatimis- ja ilmoittamisvelvollisuudet perustuvat kirjanpitolakiin (1. luvun 1. §, 3. luvun 9. §), osakeyhtiölakiin (8. luvun 10. §) ja osuuskuntalakiin (8. luvun 10. §).

Veroilmoitukseen liitetyt tilinpäätösasiakirjat välitetään kaupparekisteriin, jos ne on liitetty Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. PRH:n Virre-tietopalvelusta voit tarkastaa maksutta, onko yrityksen tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.

Ilmoita tilinpäätös PRH:een 19.9.2018 mennessä

Tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin 19.9.2018 mennessä.

Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaisiin osoitteisiin. Kehotus julkaistaan myös Virallisen lehden numerossa 69/15.6.2018.

Yritys välttyy kaupparekisteristä poistamiselta, kun ilmoitat tilinpäätöksen PRH:een viivytyksettä. Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta.

PRH voi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain perusteella kehottaa yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat siltä tilikaudelta, jonka päättymisestä on kulunut yli yksi vuosi. Jos esimerkiksi tilikausi on kalenterivuosi, yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti tätä uudemmalta tilikaudelta.

Lue ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin prh.fi-sivuilta. Siirry tilinpäätöksen ilmoittamisen ohjeisiin.

Kaupparekisteristä poisto lokakuussa

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 19.9.2018 mennessä, eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään lokakuussa 2018.

Tiedustelut:

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.06.2018