Säätiöiden on aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan

Jokaisen säätiön täytyy tehdä toiminnastaan ja taloudestaan vuosiselvitys säätiörekisteriin, jota PRH ylläpitää.

Vuosiselvitys on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, vuoden 2017 vuosiselvitys on toimitettava PRH:lle 30.6.2018 mennessä.

Vuosiselvityksessä täytyy olla

  • tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
  • tase-erittelyt
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus
  • konsernitilinpäätös, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen
  • rahoituslaskelma, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen.

Miten lähetät selvityksen PRH:een?

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina jäljennöksinä. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Huomaathan, että tilinpäätöksessä täytyy olla säätiön päätösvaltaisen hallituksen allekirjoitukset. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittaa säätiön sääntöjen mukaisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa.

Toimita vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:
PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.

Vuosiselvityksen rekisteröinti on maksutonta.

Säätiöiden vuosiselvityksiin sovelletaan 1.12.2015 voimaan tullutta säätiölakia. Siirry säätiölakiin Finlex-palvelussa.

Tarkempia ohjeita vuosiselvityksen tekemisestä on PRH:n säätiöille lähettämässä kirjeessä ja prh.fi-sivustolla. Siirry vuosiselvitysohjeisiin.

Lisätietoa:
Säätiövalvonta
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.06.2018