EUIPOn ja jäsenvirastojen tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta

Tavaramerkkilainsäädäntöä uudistetaan EU:ssa ja yksi keskeisistä muutoksista on, että kaikkia tavaramerkkejä ei enää tarvitse kuvata hakemuksessa graafisesti. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten erilaisissa formaateissa esitettävien tavaramerkkien hyväksymisen. Lisäksi se tekee joidenkin jo hyväksyttyjen tavaramerkkityyppien kuvaamisesta aiempaa helpompaa ja täsmällisempää.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet uudentyyppisistä tavaramerkeistä yhteisen tiedonannon. Yhteisellä tiedonannolla pyritään välttämään se, että eri maiden virastot hyväksyvät erityyppisiä tavaramerkkejä, soveltavat erilaisia määritelmiä tai asettavat erilaisia kuvausvaatimuksia. PRH on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen.

Tiedonanto sisältää koosteen erityyppisten tavaramerkkien määritelmistä ja kuvaustavoista sekä uudentyyppisten tavaramerkkien osalta niistä tiedostoformaateista, joita suunnitellaan sovellettaviksi tai hyväksyttäviksi eri jäsenmaissa. Tiedonanto päivitetään kuuden kuukauden välein, jotta se vastaisi jäsenvaltioiden kehittyviä kantoja. Tiedonanto on tarkoitus päivittää seuraavan kerran 1.12.2018.

Lue tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta. (docx, 0.87 Mt)

Lisätietoja:

Tuulimarja Myllymäki
johtava neuvontalakimies
p. 029 509 539
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.07.2018