Kaupparekisteristä on poistettu tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 2 970 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Poistetut yritykset

Lista kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla. Lue lisää poistetuista yrityksistä.

Poistomenettelyssä mukana olleet yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen helmikuussa 2018. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot viivytyksettä.

Huhtikuussa 2018 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätöstiedot 14.8.2018 mennessä.

Lisäksi PRH tiedotti poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

Nyt poistetut yritykset eivät ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin määräaikaan mennessä.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiölakiin (20. luvun 4. §) ja osuuskuntalakiin (23. luvun 4. § ).

Poistetuille yrityksille virheellisesti lähetetty kehotuskirje ei vaadi toimia

PRH on lähettänyt poistetuille yrityksille kaupparekisteriotteen tiedoksi poistamisesta.

Valitettavasti poistetuille yrityksille on erehdyksessä lähetetty myös kehotuskirje tilinpäätöstietojen toimittamisesta. Jos olet saanut kaupparekisteriotteen yrityksesi poistamisesta rekisteristä, tilinpäätöstietojen kehotuskirje ei siis edellytä sinulta mitään toimenpiteitä.

Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihin vero.fi-sivulle.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa tilinpäätöstiedot. Hakemus täytyy tehdä PRH:een viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta.

Lue ohje, kuinka haet poistetun yrityksen palauttamista kaupparekisteriin.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.09.2018