Kaupparekisteristä on poistettu tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 3 029 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Poistetut yritykset

Lista kaupparekisteristä 8. - 9.10.2018 poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla. Tutustu poistettujen yritysten listaan.

Poistomenettelyssä mukana olleet yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen huhtikuussa 2018. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot viivytyksettä.

Kesäkuussa 2018 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätöstiedot 19.9.2018 mennessä.

Lisäksi PRH tiedotti poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

Nyt poistetut yritykset eivät ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin määräaikaan mennessä.
PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiölakiin (20. luvun 4. §) ja osuuskuntalakiin (23. luvun 4. § ).

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Verotusseuraamuksista saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Verohallinnon asiakaspalveluun.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa tilinpäätöstiedot.

Hakemus täytyy tehdä PRH:een viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta. Lue ohje hakemuksesta poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta, puh. 029 509 5900, ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.10.2018