Säätiölain siirtymäkausi päättyi 1. joulukuuta 2018

Uuden säätiölain yhteydessä säädettiin ennen 1. joulukuuta 2015 rekisteröityjen säätiöiden osalta erityisestä siirtymäajasta.

Jos säätiön sääntömääräyksissä oli uuden säätiölain vastaisia määräyksiä, säännöt on täytynyt muuttaa uuden lain mukaisiksi ja ilmoittaa rekisteröitäväksi säätiörekisteriin viimeistään 1. joulukuuta 2018.

Yleisimmät säätiölain vastaiset sääntömääräykset

Yleisimmät säätiölain vastaiset sääntömääräykset ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Sääntömääräys, jonka mukaan hallitus tai hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet tai alle puolet toimielimen jäsenistä.
  • Sääntömääräys, jonka mukaan säätiön purkamisesta (lakkauttamisesta) päättää tietty enemmistö läsnä olevista hallituksen jäsenistä.
  • Sääntömääräys, jonka mukaan joku muu toimielin kuin säätiön hallitus tai hallintoneuvosto, päättää uuden säätiölain mukaan hallitukselle tai hallintoneuvostolle kuuluvista tehtävistä.

Tee ilmoitus välittömästi

Jos säätiö ei ole noudattanut laissa säädettyä määräaikaa, säätiön hallituksen täytyy välittömästi huolehtia, että säätiön sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset ja sääntömuutos ilmoitetaan säätiörekisteriin.

Siirtymäajasta on säädetty yksi poikkeus. Se koskee säätiön säännöissä olevaa, uuden säätiölain vastaista nimenkirjoittajamääräystä.

Lue ohjeet uuden säätiölain edellyttämistä sääntömuutoksista.

Lisätietoa:
Säätiöneuvonta
puh. 029 509 5959

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.12.2018