Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yrityksen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Edunsaajatietojen rekisteröiminen perustuu rahanpesulakiin ja EU:n rahanpesudirektiiviin.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Mitä yrityksiä edunsaajien ilmoittaminen koskee?

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät kaupparekisteriin ilmoituksen edunsaajistaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi"), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Milloin ja miten ilmoitus tehdään?

Yrityksen tulee tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 -1.7.2020 ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue lisää edunsaajien tiedoista ja ilmoittamisesta prh.fi-sivulta.


Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta
ma – pe 9.00-16.15
puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.12.2018