Uusi tavaramerkkilaki ei tule voimaan vielä 1.1.2019

Hallituksen esitys uudesta tavaramerkkilaista annettiin eduskunnalle 18.10.2018. Lakiesitys on edelleen eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Alkuperäinen tavoite, että laki astuu voimaan jo 1.1.2019, ei toteudu.

Tämänhetkinen arvio on, että uusi laki astuisi voimaan keväällä 2019.

Lakiesityksessä on ehdotettu muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Tavaramerkkiä ei tarvitse enää esittää graafisesti.
  • Hakemukset voi tehdä vain sähköisesti
  • Hakemuksen voi tehdä myös englanniksi
  • Muutoksia hakemusten vireille tuloon ja käsittelyyn
  • Tavara- ja palveluluettelon täsmentäminen
  • Uusi hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely PRH:ssa

Lue lisää muutoksista Tavaramerkit-osiossa.

Lisätietoja:

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö
puh. 029 509 5524
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.12.2018