Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen

Rekisteröinnin jakaminen on mahdollista myös tavaramerkkien kansainvälisissä rekisteröinneissä 1.2.2019 alkaen.

Mahdollisuus jakaa tavaramerkin rekisteröinti koskee kohdentamismaan sekä voimassa että hakemusvaiheessa olevia rekisteröintejä. Rekisteröinnin jakamisen jälkeen kummallakin jaossa syntyneellä rekisteröinnillä säilyy sama haltija. Jakaminen voi olla hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa merkki olisi hyväksyttävissä osalle rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluita, mutta osalle tavaroista tai palveluista on löytynyt rekisteröinnin este, jonka takia käsittely saattaa venyä.

Näin haet rekisteröinnin jakamista

Toimita hakemus rekisteröinnin jakamisesta kohdentamismaan virastolle käyttämällä MM22 –lomaketta (Request for the division of an international registration). Liitä hakemukseen luettelo niistä tavaroista ja palveluista, jotka haluat erottaa kantarekisteröinnistä. Luettelo pitää ryhmitellä tavara- ja palveluluokkiin. Kohdemaan virasto voi pyytää täydentämään hakemuksen tietoja. Kohdemaan virasto voi myös pyytää käsittelystä maksua. PRH veloittaa jakamista koskevasta hakemuksesta normaalin hakemusmaksun eli 225 euroa.

Kun jakamista koskeva hakemus on kunnossa, kohdemaan virasto toimittaa sen Maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO). WIPO tutkii hakemuksen ja kun se katsoo hakemuksen olevan hyväksyttävissä, WIPO rekisteröi jaon ja ilmoittaa siitä kohdemaan virastolle ja hakijalle.

Kansainvälisen rekisteröinnin yhdistäminen ei ole mahdollista Suomen osalta

Tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin yhdistämistä koskevat säännöt eivät tule Suomessa voimaan. Suomi on esittänyt tämän säännön osalta varauman, koska Suomen tavaramerkkilaki ei mahdollista yhdistämistä kansallistenkaan rekisteröintien tai hakemusten osalta.

Lisätietoja:
Tuulimarja Myllymäki
johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.02.2019