Brexit vaikuttaa Suomen kaupparekisteriin monella tavoin

Iso-Britannia on eroamassa Euroopan Unionista. Jos erosopimus saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, alkaa 31.12.2020 saakka kestävä siirtymäaika. Siirtymäaikana Iso-Britannia noudattaisi EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuisi sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan.

Jos erosopimusta ei saada ajoissa tehtyä ennen eropäivää 29.3.2019, siirtymäkausi ei voi alkaa. Tällöin EU-oikeuden ja EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Isossa-Britanniassa lakkaa välittömästi 30.3.2019. Tämä tarkoittaisi, että Isosta-Britanniasta tulisi EU:n ulkopuolinen maa ilman erityisjärjestelyjä.

Miten brexit vaikuttaa kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyyn?

Ison-Britannian eroamisella on vaikutuksia elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyyn. Eroamisen jälkeen Iso-Britannia ei kuulu Euroopan talousalueeseen, ETAan.

Vähintään yhdellä osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA), jollei Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja ovat vastuussa toimistaan yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Tämän vastuun toteuttamiseksi edellytetään, että ainakin yksi hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat Suomen lakien mukaisen tuomioiden täytäntöönpanon piirissä.

Miten brexit vaikuttaa asuinpaikkaa koskeviin poikkeuslupiin?

PRH myöntää asuinpaikkaa koskevia poikkeuslupia käytännössä vain siinä tapauksessa, että henkilöllä on pysyvä asuinpaikka Luganon-sopimukseen liittyneessä valtiossa. Sopimuksella tarkoitetaan yleissopimusta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla.

Iso-Britannia ei ole liittynyt Luganon sopimukseen, vaan on ollut sidottu siihen pelkästään EU-jäsenyytensä johdosta.

Ison-Britannian eroaminen EU:sta johtaa siihen, että kaikilla osakeyhtiön hallitukseen kuuluvilla henkilöillä ei voi olla pysyvää asuinpaikkaa Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa pysyvästi asuvalle toimitusjohtajalle myönnetään asuinpaikkaa koskeva poikkeuslupa vain, jos yhdellä yhtiön hallitukseen kuuluvalla henkilöllä on asuinpaikka ETA-alueella.

Isossa-Britanniassa kotipaikan omaava elinkeinonharjoittaja tarvitsee luvan sivuliikkeen perustamiseen Suomessa. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain mukaan elinkeinonharjoittajalla täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Edustaja ilmoitetaan kaupparekisteriin ja hänen kotipaikkansa täytyy olla Suomessa.

Lisätietoja:
Kaupparekisterin neuvonta
ma - pe klo 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.02.2019