Yhteenveto tilintarkastuksen laatupäivistä 2018

PRH järjesti vuonna 2018 tilintarkastuksen laatupäivät 7.9. ja 23.11. Laatupäivillä olemme käsitelleet laaduntarkastuksissa esiin nousseita teemoja. Olemme julkaisseet tilaisuuksissa käsitellyistä aiheista ja niistä syntyneistä keskusteluista yhteenvedon. Käsitellyt aiheet olivat suurelta osin samoja molemmissa tilaisuuksissa, muun muassa liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tarkastaminen sekä rahanpesulain tilintarkastajalle asettamat velvoitteet.

Kutsuimme laatupäiviin tilintarkastajia, jotka ovat olleet laaduntarkastuksen kohteena vuonna 2018 tai 2017. Ensimmäiseen tilaisuuteen olimme kutsuneet pääosin isoissa yhteisöissä toimivia tilintarkastajia sekä tilintarkastusyhteisöjen laatuorganisaatioiden edustajia. Toiseen tilaisuuteen osallistui pääasiassa yksin tai pienissä tilintarkastusyhteisöissä toimivia tilintarkastajia. Kokemukset laatupäivistä olivat hyviä, joten järjestämme niitä jatkossakin.

Tutustu yhteenvetoon. (pdf, 0.25 Mt)

Lisätietoja:

Maria Koivusalo
Päällikkö
puh. 029 509 5847
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.02.2019