PRH julkaissut sanaston toimialansa käsitteistä

PRH:n sanastossa on määritelty 250 viraston toimialaan kuuluvaa käsitettä sekä niiden ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on julkaistu suomi.fi- ja prh.fi-sivustoilla ja se on vapaasti käytettävissä.

Valtakunnallisen sanastotyön tavoitteena on koota valtionhallinnolle yhteinen metatietorekisteri, joka sijaitsee suomi.fi–sivustolla. Sanastosta on iloa ja hyötyä paitsi tietojärjestelmien kehittäjille ja lainlaatijoille myös PRH:n asiakkaille, joille viraston terminologia on voinut tuntua vaikeaselkoiselta ja oudolta.

Sanasto on laadittu Sanastokeskus TSK:n terminologin tuella.

PRH:n ylläpitämät kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterit sekä muun muassa patentti- ja tavaramerkkitietokannat sisältävät yhteiskunnallisesti merkittävän tietovarannon. PRH:n teollisoikeudellisen terminologian hallinta sekä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä koskeva erikoisosaaminen kannattaa hyödyntää – tervetuloa tutustumaan käsitemäärittelyihimme!

Lisätietoja
Tietoasiantuntija Riitta Autere, p. 029 509 5868

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2019