Patentti- ja hyödyllisyysmallimääräykset uudistuvat 1.3.2019

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut uudet patentti- ja hyödyllisyysmallimääräykset. Uusiin määräyksiin on sisällytetty lähinnä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat sähköisestä hakemuskäsittelystä. Samalla hyödyllisyysmallimääräyksiä on täydennetty vastaamaan patenttimääräyksiä eräiltä osin.

Muutokset patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksiin:

  • patenttia koskevassa väitemenettelyssä patentinhaltijalle annettavaa määräaikaa lausuman antamista varten väitteen jälkeen on lyhennetty kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen väitemenettelyn nopeuttamiseksi
  • määräyksiin on tehty pieniä kielellisiä parannuksia
  • patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksien tekstejä on yhtenäistetty keskenään
  • patenttimääräysten 9, 10, 24 ja 25 pykälissä olleet biologista materiaalia koskevat erityismääräykset on sisällytetty myös hyödyllisyysmallimääräysten 2. lukuun
  • hyödyllisyysmallimääräysten pykälät on numeroitu uudelleen

Uudet määräykset tulevat voimaan 1.3.2019 ja julkaistaan silloin PRH:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Marjo Aalto-Setälä
Johtava lakimies
etunimi.sukunimi@prh.fi
Puh. 029 509 5485

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2019