Haku ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoihin on käynnissä 15.3.2019 asti

PRH järjestää tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa 2019. Tutkintoihin osallistuvilla pitää olla osallistumislupa tutkintoihin ja heidän pitää lisäksi ilmoittautua tutkintoihin. Myös aikaisemmin osallistumisluvan saaneiden pitää ilmoittautua tutkintoihin, koska lupa on voimassa useamman vuoden. Osallistumisluvan hakuaika ja ilmoittautumisaika tutkintoihin on 15.2.–15.3.2019.
Tutkintokokeet pidetään Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä.

Tilintarkastuslain siirtymäkauden ajan PRH järjestää myös siirtymäkokeen ja tutkintokokeita aiemman tilintarkastuslain mukaisten tutkintojen suorittajille. Tarpeen mukaan järjestetään kelpoisuuskoe ulkomailla hyväksytyille tilintarkastajille. Tänä vuonna olemme varautuneet järjestämään kaikkiaan kahdeksan erilaista tutkintokoetta.

Uudet vuonna 2016 voimaan tulleet tutkinnot

Vuonna 2016 voimaan tulleen tilintarkastajatutkintojärjestelmän mukainen HT-perustutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot on mahdollista suorittaa elo-syyskuussa. Jos haet tutkintoon ensimmäistä kertaa, sinun tulee sekä hakea osallistumislupaa, että ilmoittautua tutkintoon. Tämän voit tehdä samalla pdf-lomakkeella. Jos sinulla on jo voimassa oleva osallistumislupa, riittää, että ilmoittaudut sähköisellä lomakkeella tutkintoon.

Lähetä PDF-muodossa oleva osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen uusiin tutkintoihin PRH:hon turvasähköpostilla. Samalla lomakkeella voi hakea ja ilmoittautua useampaan koetilaisuuteen.

Siirtymäkauden tutkinnot

Aiemman tilintarkastuslain mukaisia, keskeneräisten tutkintojen suorittamista on mahdollisuus jatkaa. Lisäksi järjestämme JHTT-tilintarkastajille siirtymäkokeen JHT-tilintarkastajaksi. Tarkista tutkinto-ohjeista 2019 riittääkö pelkkä ilmoittautuminen tutkintokokeeseen. Siirry ohjesivulle.

Tutkinto-ohjeet prh.fi-verkkosivustolla

Tutkinto-ohjeet 2019 ovat verkkosivuillamme. Ohjeisiin on koottu tietoa eri tutkinnoista, tutkintovaatimuksista ja tutkintomaksuista sekä haku- ja ilmoittautumislomakkeet.
Siirry tutkinto-ohjeisiin 2019.

Lisätietoa:
Annika Mäki
Suunnittelija, tilintarkastajien hyväksyminen
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5029


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.03.2019