Säätiöiden aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan

Jokaisen säätiön täytyy tehdä toiminnastaan ja taloudestaan vuosiselvitys säätiörekisteriin, jota PRH ylläpitää.

PRH ei peri vuosiselvityksestä erillistä rekisteröintimaksua, vaan vuosittaisen valvontamaksun.

Milloin ilmoitat vuosiselvityksen?

Ilmoita vuosiselvitys kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, toimita vuoden 2018 vuosiselvitys PRH:lle 30.6.2019 mennessä.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomio! Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.


Lisätietoa:

Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.03.2019