PRH:n tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden vuosiraportti 2018 julkaistu

Tutkinta-asioiden vuosiraportti kuvaa tutkinta-asioiden kehityksen ja muutokset vuoden 2018 aikana. Vuosiraportin tavoitteena on välittää tietoa asiakkaille ja sidosryhmille tutkinta-asioista ja lainsäädännön soveltamisesta tutkinta-asioissa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaa koskevia tutkinta-asioita vuonna 2018 46 tapausta. Tilintarkastuslautakunta käsitteli näistä tutkinta-asioista seuraamusten määräämiseksi yli puolet. Tutkinta-asiana selvitetään jälkikäteen pääasiassa kirjallisen aineiston perusteella, onko tilintarkastajan toiminta ollut tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaista.

Vuonna 2018 määrätyt seuraamukset

Jos tutkinta johtaa seuraamuksiin, niiden käytöstä päättää tilintarkastuslautakunta. Vuonna 2018 tilintarkastuslautakunta päätti peruuttaa yhden KHT-tilintarkastajan ja yhden HT-tilintarkastajan hyväksymisen. Lautakunta antoi varoituksen yhdelle KHT-tilintarkastajalle ja 12 HT-tilintarkastajalle sekä huomautuksen kahdelle KHT-tilintarkastajalle, neljälle HT-tilintarkastajalle ja yhdelle JHT-tilintarkastajalle. Yhdelle KHT-tilintarkastajalle määrättiin seuraamusmaksu (TTL 10:5), mikä oli ensimmäinen kerta, kun kyseistä seuraamusta sovellettiin käytäntöön. Kolmelle KHT-tilintarkastajalle, kolmelle HT-tilintarkastajalle ja kolmelle tilintarkastusyhteisölle (yhteensä neljässä tutkinta-asiassa) ei katsottu olevan syytä seuraamuksen antamiseen.

Puutteita useissa tapauksissa

Tilintarkastuslautakunta käsitteli useita tapauksia, joissa tilintarkastaja oli antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, vaikka tilintarkastajan tarkastamassa tilinpäätöksessä oli olennaisia virheitä. Useissa käsitellyissä tapauksissa ilmeni puutteellista ammatillista skeptisyyttä ja puutteellista ammatillista harkintaa. Tavallinen puute käsitellyissä tapauksissa oli, että tilintarkastaja ei ollut suorittanut riittäviä tarkastustoimia tarvittavan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi. Lähes puolessa vuonna 2018 tilintarkastuslautakunnassa käsitellyistä tapauksista tilintarkastaja oli joko antanut tilintarkastuskertomuksessa virheellisen lausunnon tilinpäätöksestä tai tilintarkastuskertomuksessa oli muu puutteellisuus, esimerkiksi tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettu huomautus tarkastuskohteen vastuuvelvollisille oli jätetty antamatta, vaikka olosuhteet olisivat sitä edellyttäneet.

Tutustu vuosiraporttiin.

Lisätietoja:
Tutkinta- ja laillisuusvalvonta -yksikön päällikkö Kristiina Borg
p. 029 509 5020


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.04.2019