Kansainvälisen patenttihakemuksen (PCT) hakija voi nyt lähettää kommentteja PRH:lle / PCT Direct -palvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa 1.4.2019 kansainvälisiä patenttihakemuksia koskevan PCT Direct -palvelun. Tämä tarkoittaa sitä, että etuoikeudella jätetyn PCT-hakemuksen hakija voi esittää epävirallisia kommentteja etuoikeushakemuksen uutuus- ja patentoitavuustutkimuksessa esille tuoduista seikoista. Näiden kommenttien avulla hakija voi esimerkiksi perustella PCT-hakemuksen vaatimusten patentoitavuutta tai hakemukseen tai erityisesti vaatimuksiin tehtyjä muutoksia.

Hakijan lähettämät kommentit ovat epävirallisia, mutta PCT-hakemuksen tutkija ottaa ne huomioon tutkiessaan hakemusta ja laatiessaan kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ja kirjallista lausuntoa.

Koskee vain osaa PCT-hakemuksista

Tämä palvelu on aluksi kokeilu ja koskee PCT-hakemuksia, joissa PRH on vastaanottavana viranomaisena (RO/FI) ja uutuustutkimusviranomaisena (ISA/FI). Edellytyksenä on lisäksi, että PCT-hakemuksessa pyydetään etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, jolle PRH on jo suorittanut uutuus- ja patentoitavuustutkimuksen. Aiempi hakemus voi olla kansallinen tai PCT-hakemus.

Näin hyödynnät kommentointimahdollisuutta

1. Tee ”PCT Direct letter” eli kirjelmä, joka sisältää kommentit ja mahdolliset liitteet. Mainitse PCT Direct letterin otsikossa selvästi etuoikeushakemuksen numero. Jos teet hakemuksen sähköisesti, PCT Direct letterin pitää olla yhtenä PDF-tiedostona.

PCT Direct letter ei ole osa kansainvälistä hakemusta, mutta se julkaistaan WIPOn PATENTSCOPE-tietokannassa. Kommenttien tulee olla ymmärrettäviä itsenäisenä asiakirjana. Tarvittaessa mukaan voi liittää aikaisempien tutkimustulosten kopion tai esimerkiksi vaatimusten marked up -kopion.

2. Toimita PCT Direct letter vastaanottavana viranomaisena toimivalle PRH:lle (RO/FI) PCT-hakemuksen jättämisen yhteydessä.

  • Paperihakemus: merkitse hakemuslomakkeen kohtaan Box IX, kohtaan 11 ”other”, maininta ”PCT Direct/informal comments”
  • Sähköinen hakemus EPOn eOLFilla tai WIPOn ePCT:llä: merkitse hakemuslomakkeen kohtaan Box IX, kohtaan ”Accompanying items” -> ”Other”, maininta ”PCT Direct/informal comments”

PRH:n PCT Direct -palvelu vastaa Euroopan patenttiviraston PCT Direct -palvelua.

Lisätietoja:

Riitta Larja
Yksikön esimies
p. 029 509 5681
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.04.2019