Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 30.7.2019 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi kehotuksista huolimatta.

Poistomenettelyssä olevat yritykset

Tämän vuoden poistomenettelyn toisessa erässä on nyt yli 4 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista poistomenettelyn toisessa erässä olevista yrityksistä on prh.fi-sivuilla.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätösasiakirjat täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei ilmoita tilinpäätöstään eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Poistomenettely perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §).

Ilmoita tilinpäätös PRH:een 30.7.2019 mennessä

Tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin 30.7.2019 mennessä.

Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröityyn osoitteeseen. Kehotus julkaistaan myös Virallisen lehden numerossa 26.4.2019.

Yritys välttyy kaupparekisteristä poistamiselta, kun ilmoitat tilinpäätöksen PRH:een viivytyksettä. Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta.

PRH voi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain perusteella kehottaa yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat siltä tilikaudelta, jonka päättymisestä on kulunut yli yksi vuosi. Jos esimerkiksi tilikausi on kalenterivuosi, yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti tätä uudemmalta tilikaudelta.

Lue ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Kaupparekisteristä poisto elokuussa

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 30.7.2019 mennessä, eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään elokuussa 2019.


Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.04.2019