Tavaramerkin hakijalta ja muilta tavaramerkkirekisteriin merkittäviltä yksityishenkilöiltä vaaditaan jatkossa henkilötunnus

Kun uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan 1.5.2019, pitää tavaramerkin hakijana tai haltijana olevan yksityishenkilön ilmoittaa hakemuksessa henkilötunnuksensa. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, hänen täytyy ilmoittaa syntymäaikansa. Sama vaatimus koskee kaikkia muitakin tavaramerkkirekisteriin merkittäviä yksityishenkilöitä, kuten asiamiestä, väitteentekijä tai käyttöluvansaajaa.

Henkilön tarkka yksilöiminen ilman henkilötunnusta on hankalaa. Henkilötunnuksen kerääminen ja käsittely perustuu tavaramerkkilain 26§:ään ja tietosuojalain (1050/2018) 29 §:ään. Henkilötunnuksia käsitellään Patentti- ja rekisterihallituksessa luottamuksellisesti, eivätkä ne esimerkiksi ole näkyvissä asiakkaan tiedoissa normaalin käsittelyn aikana.

Lisätietoja

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö
puh. 029 509 5524
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.04.2019