Tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon täsmentäminen on tärkeää

Jos sinulla on rekisteröity tavaramerkki, jota on haettu ennen 1.1.2014, voi olla, että sitä koskee täsmentämismahdollisuus.

Uusi 1.5.2019 voimaan tuleva tavaramerkkilaki, muuttaa sitä, mitä tavaroita ja palveluita vanhojen rekisteröintien katsotaan kattavan.

Tällä hetkellä haettavat tavaramerkit kattavat vain tavara- ja palveluluettelon sanamerkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Vanhoissa rekisteröinneissä on kuitenkin tavara- ja palveluluetteloita, joiden suoja-ala ei vastaa nykyistä käytäntöä. Tällaisten rekisteröintien haltijoille varataan mahdollisuus täsmentää luetteloaan.

Täsmentäminen on tärkeää! Jos tavara- ja palveluluetteloa ei täsmennä, tavaramerkin suoja-ala saattaa kaventua.

Mitä tavaramerkkejä voi täsmentää?

Tavara- ja palveluluettelon täsmentäminen on mahdollista, jos tavaramerkkiä on haettu ennen 1.1.2014 ja jos merkin tavara- ja palveluluettelo:

  • sisältää pelkän tavara- tai palveluluokan numeron,
  • sisältää viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin,
  • sisältää viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon tai
  • kattaa jonkin tavara- tai palveluluokan koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon ja merkkiä on haettu ennen 1.10.2012.

Milloin täsmentäminen pitää tehdä?

Täsmentäminen pitää tehdä viimeistään samana päivänä, kun teet uudistamishakemuksen. Kun uudistat rekisteröintisi 1.5. tai sen jälkeen varmista aina ensin, koskeeko tavaramerkkiäsi täsmentämismahdollisuus.

Jos merkin eräpäivä on ennen 1.5.2019 ja merkki uudistetaan eräpäivän jälkeen, voit tehdä täsmentämisen poikkeuksellisesti viimeistään 1.11.2019.

Sen jälkeen, kun tavaramerkki on uudistettu, tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan "vain" sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut. Tämä siis aina riippumatta siitä, onko täsmennystä tehty vai ei.

Julkaisemme ohjeet täsmentämiseen prh.fi-verkkosivustolla 1.5.2019, kun uusi tavaramerkkilaki astuu voimaan.

Lisätietoja:

Pirjo Aro-Helander
Toimistopäällikkö
puh. 029 509 5524
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Luokitusneuvonta
puh. 029 509 5251

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.04.2019