Tavaramerkkihakemuksen ja uudistamishakemuksen voi 1.5.2019 alkaen tehdä vain sähköisesti

Uuden 1.5.2019 voimaan tulleen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkin rekisteröintiä ja uudistamista pitää hakea käyttämällä sähköistä palvelua.

Lain voimaan tulon jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei ota paperilla tai sähköpostin liitteenä tulleita hakemuksia käsiteltäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset eivät tule vireille eivätkä ne saa hakemispäivää. Esimerkiksi tavaramerkin uudistaminen tulee vireille vasta, kun hakemus on tehty käyttämällä sähköistä palvelua. PRH pyytää hakijaa peruuttamaan paperilla tehdyn hakemuksen ja tekemään uuden hakemuksen käyttämällä sähköistä palvelua. Maksetut maksut PRH palauttaa hakijalle.

Poikkeuksia vain erityisestä syystä

PRH voi hyväksyä paperilla tai sähköpostin liitteenä jätetyn hakemuksen (tai uudistamisen) vain erityisestä syystä. Näissä erityistilanteissa hakijan pitää toimittaa PRH:lle kirjalliset perustelut. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi tekninen tietoliikennekatkos- tai häiriö tai se, että hakijalla ei ole tunnistautumisvälineitä eikä mahdollisuuksia niiden hankkimiseen. Pelkkä tunnistautumisvälineen puuttuminen ei siis ole riittävä syy.

Sähköisten palvelujen uudet versiot käyttöön 2.5.2019

Sähköiset palvelut päivitetään vastaamaan uuden lain vaatimuksia ensimmäisenä arkipäivänä lain voimaan tulon jälkeen eli 2.5.2019. Uuden lain mukaisen hakemuksen voi jättää heti 1.5., jolloin hakemusta voi tarvittaessa tarkentaa käyttämällä Lisätiedot-kohtaa.

Sähköiset palvelut löytyvät prh.fi-verkkosivustolta. Palveluiden käyttö alkaa Suomi.fi-tunnistautumisella.

Lisätietoja:

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.05.2019