Tavaramerkin sähköiset palvelut laajenevat 2.5.2019

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ottaa uuden tavaramerkkilain myötä käyttöön kaksi uutta sähköistä palvelua. Nämä uudet palvelut nopeuttavat entisestään hakemusten käsittelyä PRH:ssa, koska tiedot ja asiakirjat siirtyvät palvelusta suoraan asiaa käsitteleville tahoille. Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen sähköisen palvelun kautta on myös varmempaa ja tietoturvallista. Lisäksi saat palvelun kautta lähettämästäsi asiakirjasta heti vastaanottokuitin. Sähköisessä palvelussa voit myös lähettää suurempia liitetiedostoja, sillä yksittäisen liitetiedoston enimmäiskoko on 15 Mt ja sinulla on mahdollisuus liittää mukaan useampi liitetiedosto.

Sähköisissä tavaramerkkipalveluissa otetaan samalla käyttöön myös eIDAS-tunnistautuminen ulkomaalaisille.

Rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva hakemus

Palvelussa voit:

  • Hakea muutosta rekisteröityä tavaramerkkiä koskeviin tietoihin, kuten haltijan tietoihin.
  • Ilmoittaa tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä
  • Tehdä väitteen
  • Hakea hallinnollista menettämistä ja mitätöintiä.

Vastaa välipäätökseen, täydennä hakemusta tai väitettä

Palvelussa voit lähettää asiakirjoja vireillä oleviin hakemustyyppeihin ja väitteisiin:
  • Täydentää hakemusta tai väitettä
  • Vastata välipäätökseen tai lähettää vastineen
  • Hakea määräajan pidennystä
  • Peruuttaa hakemuksen tai väitteen.
Siirry palveluun, jossa voit tehdä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

Siirry palveluun, jossa voit vastata välipäätökseen sekä täydentää hakemusta tai väitettä.

Palveluiden käyttö alkaa Suomi.fi-tunnistautumisella. Voit tunnistautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tunnistautumisvälineisiin mukaan eIDAS ulkomaalaisille

Sähköisissä tavaramerkkipalveluissa otetaan 2.5.2019 käyttöön myös eIDAS-tunnistautuminen ulkomaalaisille, joilla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Ensivaiheessa tunnistautuminen suomalaisiin palveluihin on mahdollista vain saksalaisella tunnistusvälineellä. Lue lisää tunnistautumistavoista Väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Lisätietoa:

Turkka Vaahtolammi
Vanhempi lakimies
puh. 0295095586
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.05.2019